188019_tabell_200147_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
188019_tabell_200147
statistikk
2014-10-13T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Straffereaksjoner og straffede personer i Norge. I 2012: Flest forelegg og bøter for trafikklovbrudd. Færre idømte fengselsstraffer for narkotika men flere for seksuallovbrudd, vold og tyverier og andre vinningslovbrudd.

Straffereaksjoner2012

Innhold

Straffereaksjoner, i alt og unntatt forenklede forelegg, og straffede personer. Absolutte tall
2012
Straffereaksjoner i alt317 022
Straffereaksjoner i alt, unntatt forenklede forelegg76 783
Straffede personer i alt279 752