Tabell

Straffereaksjoner, i alt og unntatt forenklede forelegg, og straffede personer. Absolutte tall
2012
Straffereaksjoner i alt317 022
Straffereaksjoner i alt, unntatt forenklede forelegg76 783
Straffede personer i alt279 752