201286_tabell_210056_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/nav_statres/aar
201286_tabell_210056
statistikk
2014-12-09T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Arbeid og lønn
no
true
Utbetalinger fra arbeids- og velferdsetaten (NAV). I 2013 fortsatte økningen i antall alderspensjonister, men det ble færre mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes. Ressursinnsats, aktiviteter og tjenester, relaterte indikatorer
201120122013
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)10 01010 80611 499
Overføringer (mill. kr)357 978378 064397 851
Aktiviteter og tjenester
Mottakere av dagpenger (årsgjennomsnitt)59 76553 12053 685
Mottakere av sykepenger (per 30.juni)122 332118 392115 689
Mottakere av uførepensjon306 653309 887305 886
Alderspensjonister718 667760 025800 350
Personer på arbeidsrettede tiltak75 51275 16672 716
Relaterte indikatorer
Sysselsatte 15-74 år (AKU) (1 000 personer)2 5432 5912 610
Arbeidsledige 15-74 år (AKU) (1 000 personer)868695