201286_tabell_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/nav_statres/aar
201286_tabell
statistikk
2014-12-09T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Arbeid og lønn
no
true
Utbetalinger fra arbeids- og velferdsetaten (NAV). I 2013 fortsatte økningen i antall alderspensjonister, men det ble færre mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt.

Innhold