239997_tabell_242570_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
239997_tabell_242570
statistikk
2015-10-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Etterforskede lovbrudd i Norge, siktede, siktelser og tilbakefall. Kriminalitet som f.eks. tyveri, narkotika og vold.

Etterforskede lovbrudd2014

Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over etterforskede lovbrudd i Statistikkbanken.

Innhold

Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tall
2014
Lovbrudd etterforsket349 325
Lovbrudd etterforsket og oppklart174 384
Siktelser mot personer176 208
Siktede personer81 198
Siktede personer i utgangsår som inngår i tilbakefallsstatistikken75 463
Siktede personer i utgangsår med tilbakefall i den påfølgende femårsperioden34 006