Tabell

Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tall
2014
Lovbrudd etterforsket349 325
Lovbrudd etterforsket og oppklart174 384
Siktelser mot personer176 208
Siktede personer81 198
Siktede personer i utgangsår som inngår i tilbakefallsstatistikken75 463
Siktede personer i utgangsår med tilbakefall i den påfølgende femårsperioden34 006