375163_tabell_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/aar
375163_tabell
statistikk
2019-03-27T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
false

Anmeldte lovbrudd og ofre2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentfullscreen-iconLovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentexcel-iconLovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosentcsv-iconLovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosent
Tabell 2Lovbrudd anmeldt etter type lovbrudd. Absolutte tallfullscreen-iconLovbrudd anmeldt etter type lovbrudd. Absolutte tallexcel-iconLovbrudd anmeldt etter type lovbrudd. Absolutte tallcsv-iconLovbrudd anmeldt etter type lovbrudd. Absolutte tall
Tabell 3Lovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og politidistrikt (eier). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og politidistrikt (eier). Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og politidistrikt (eier). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og politidistrikt (eier). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 4Lovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 5Lovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse). Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconLovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 6Lovbrudd anmeldt etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (kommune). To års gjennomsnitt. Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconLovbrudd anmeldt etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (kommune). To års gjennomsnitt. Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconLovbrudd anmeldt etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (kommune). To års gjennomsnitt. Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconLovbrudd anmeldt etter utvalgte lovbruddsgrupper og gjerningssted (kommune). To års gjennomsnitt. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken