Tabell

Lovbrudd anmeldt etter lovbruddsgruppe og gjerningssted (kommunestørrelse). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2018
Absolutte tall
I alt317 92792 86630 54017 27037 4618 38645 69936 30744 9534 445
Hele landet307 73785 98928 40317 21537 0408 26545 50636 03544 8494 435
0-1 999 innbyggere4 6166914592475442325373311 244331
2 000-4 999 innbyggere15 7722 4441 6448041 8654981 8351 4304 550702
5 000-9 999 innbyggere24 0973 9462 3721 3243 0527563 5022 5456 004596
10 000-19 999 innbyggere35 6296 9863 5681 9384 6061 4135 3903 9597 106663
20 000-29 999 innbyggere30 1856 9223 1811 6243 6589155 2113 0855 186403
30 000-49 999 innbyggere42 15311 2553 6001 9284 9269547 7975 5205 703470
50 000 innbyggere eller flere153 45753 41413 2649 29718 2183 42721 02918 95514 8221 031
Norge, uoppgitt kommunestørrelse1 8283313155317170205210234239
Utlandet, uten oppgitt kommunestørrelse10 1906 8772 1375542112119327210410
Uoppgitt kommunestørrelse0000000000
Per 1 000 innbyggere
I alt60,017,55,83,37,11,68,66,98,50,8
Hele landet58,116,25,43,37,01,68,66,88,50,8
0-1 999 innbyggere39,45,93,92,14,62,04,62,810,62,8
2 000-4 999 innbyggere38,86,04,02,04,61,24,53,511,21,7
5 000-9 999 innbyggere39,66,53,92,25,01,25,84,29,91,0
10 000-19 999 innbyggere45,99,04,62,55,91,87,05,19,20,9
20 000-29 999 innbyggere46,110,64,92,55,61,48,04,77,90,6
30 000-49 999 innbyggere70,818,96,03,28,31,613,19,39,60,8
50 000 innbyggere eller flere71,825,06,24,38,51,69,88,96,90,5
Norge, uoppgitt kommunestørrelse....................
Utlandet, uten oppgitt kommunestørrelse....................
Uoppgitt kommunestørrelse....................