Kriminalomsorgen - StatRes (opphørt)2012

Innhold

Arkiv for Kriminalomsorgen - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
3. desember 2013 2012 4 milliarder i kostnader
30. oktober 2012 2011 Halden fengsel økte kostnadene og aktiviteten
25. november 2011 2010 Høyere kostnader og økt aktivitet i fengslene
9. november 2010 2009 Økte ressurser og nye aktiviteter
20. januar 2010 2008 Flere årsverk i kriminalomsorgen
22. desember 2008 2008 Sterk utgiftsvekst i kriminalomsorgen