Levekår blant innvandrere (opphørt)2005-2006

Statistikken er videreført i publikasjonen Levekår blant innvandrere i Norge 2016.

Innhold

Arkiv for Levekår blant innvandrere (opphørt) - hvert 10. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. februar 2008 2005-2006 Bedre boligstandard blant innvandrerne