Forliksrådenes virksomhet (opphørt)2004

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Forliksrådenes virksomhet (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. februar 2006 2004 Færre sivile tvister i 18 av 19 fylker
25. mai 2005 2003 Flere sivile tvister - men færre til retten
26. januar 2004 2002 Moderat økning av sivile tvister
25. mars 2003 2001 29 prosent flere saker i forliksrådene
24. september 2001 2000 Stor økning av sivile tvister
7. juli 2000 1999 Sivile søksmål øker
18. juni 1999 1998 Saksøkte uteble i to av tre saker