182767_tabell_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
182767_tabell
statistikk
2014-07-04T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken Fengslinger viser fanger og type straff (varetekt, forvaring) i Norge. Se hvilke kriminelle handlinger (vold, narkotika) de soner for, og statsborgerskap.

Fengslinger2012

Innhold