Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
3. desember 2013 2012 Ekstrakostnader ved domstolene gav høyere utgifter
24. oktober 2012 2011 Høyere kostnader og flere årsverk
27. oktober 2011 2010 Flere saker ferdigbehandlet
16. november 2010 2009 Over 3 milliarder til konfliktløsning