Barnevernsundersøkingar2006

Innhald

Arkiv for Barnevernsundersøkingar - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
25. september 2007 2006 Stor auke i talet på undersøkingar
19. september 2006 2005 Talet på undersøkingar ligg framleis høgt
29. september 2005 2004 21 300 undersøkingar i barnevernet
8. september 2004 2003 Stor aktivitet i barnevernet i fjor
28. oktober 2003 2002 Barnevernet undersøkte fleire
19. august 2002 2001 18 655 barn under barnevernet si lupe
28. august 2001 2000 Ei av to undersøkingar førte til tiltak