Samfunnsspeilet: 4/2015

I dette nummeret kan du lese om inntektene til dem med master- eller doktorgrad, hvordan valgdeltakelsen varierer mellom oslobydelene og hvordan antall trafikkulykker har variert fra fylke til fylke. Les også om oljehistorie og skogbrukets nære historie.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (3.2 MB)

Artikler

 • Klare skiller mellom bydelene i valgdeltakelse

  Det er forskjeller i valgdeltakelse mellom Oslo-bydelene: Vest i ytre by stemmer flere enn i Groruddalen. Arbeiderpartiet ville antakelig fått flere stemmer hvis valgdeltakelsen var jevnere, men det ville ikke påvirket bystyrets sammensetning vesentlig.

 • Oljeprissmurte investeringer, sand i styringsapparatet

  Å bygge opp en stor sektor for utvinning av olje og gass og samtidig forsøke ikke å bli avhengig av den kan virke som det umuliges kunst. Bestrebelsene har gitt oljefond og handlingsregel som skal hindre øyeblikkelig innenlandsk bruk av statens overskudd.

 • Nye tider for skogeigaren

  Dei siste tiåra har skogbruket i Noreg endra seg dramatisk. Hogstmaskinane har fortrengt mannen med motorsag. Samstundes står det tre gonger så mykje tømmer i skogane våre no som for 90 år sidan, og årleg hogstmengd aukar.

 • Trafikken tar flest liv i Hordaland

  Det er forskjeller fra fylke til fylke når det gjelder dødsulykker i trafikken. I 2010-2014 var det rundt 6 trafikkdødsfall per år i Oslo, 16 i Hordaland og 9 som landsgjennomsnitt. Hordaland har hatt svakest nedgang i dødstallene de siste 30 årene.

 • Nesten alle i arbeid – store inntektsforskjeller

  De fleste jobber fem år etter at de tok en master- eller doktorgrad. Halvparten av sivilingeniørene, siviløkonomene og tannlegene tjener over 650 000 kroner fem år etter endt studium. For tre av ti veterinærutdannede lå yrkesinntekten under 350 000.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.