Samfunnsspeilet: 4/2014

Samfunnspeilets høstnummer gir svar på hvor lang tid studenter bruker på studier og jobb. Bladet inneholder også stoff om hyttebygging i norsk, sårbar natur og husholdningers energiforbruk verden over. Les også om hvor barn bor når foreldrene ikke bor sammen, og om innvandreres bruk av kontantstøtte.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2.6 MB)

Artikler

 • Bygge hytter eller verne om naturen?

  Vernet natur er ikke helt uberørt av menneskelig aktivitet. 75 000 hytter ligger innenfor eller i randsonen til vernede områder, og 13 000 hytter befinner seg i inngrepsfri natur. 58 000 hytter ligger like ved eller i villreinens beiteområder.

 • På verdenstoppen i bruk av strøm

  Ser vi på bruk av elektrisk strøm, er norske husholdninger nummer to etter Kuwait. I 2012 brukte hver husholdning i Norge i snitt 20 230 kWh energi til boligformål. Men dette er 3 prosent mindre enn i 2009, temperaturforskjellene tatt i betraktning.

 • Norske studenter bruker minst tid på studiene

  Norske bachelorstudenter bruker i gjennomsnitt 32 timer på studiene og 11 timer på lønnet arbeid per uke. En internasjonal sammenligning viser at studenter ellers i Skandinavia studerer noe mer og jobber mindre enn det norske studenter er vant til.

 • Kontantstøtte – lite endring tross høyere sats

  Den nye kontantstøtteloven fra 2012 innebærer blant annet større beløp til barn i aldersgruppen 13-18 måneder. De nye satsene har gitt lite utslag i bruk av kontantstøtte blant innvandrere. Andelen kontantstøttemottagere i denne gruppen er omtrent uendret.

 • Når barnet har to foreldrehjem

  Foreldre som bor hver for seg, kan la barnet ha delt bosted, bo fast hos mor eller hos far. De fleste ordningene er ganske stabile: Barn skifter sjelden fra én bostedsordning til en annen. Den mest stabile ordningen er at barnet bor fast hos mor.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.