Samfunnsspeilet: 4/2013

I denne utgaven kan du lese om store forskjeller i levealder i Oslo, utsiktene for unge sosialhjelpmottakere i arbeidslivet, og om de nordiske velferdsstatene – hvilke utfordringer venter, og skiller de seg nevneverdig fra andre europeiske land sine?

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2.5 MB)

Artikler

 • På jakt etter felles indikatorer for velferd

  De nordiske landene peker seg ikke ut ved å bruke en spesielt høy andel av bruttonasjonalproduktet til å dekke befolkningens sosiale behov. Velferdsordningene er organisert noe ulikt fra land til land, men den største utfordringen er felles: økende levealder og lave fødselstall.

 • Er det arbeid til alle i Norden?

  I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har også høyest andel marginaliserte og ekskluderte fra arbeidsmarkedet. I Norge og Danmark er det derimot en høyere andel uføre.

 • Mange har god helse, færrest i Finland

  Mange i Norden, færrest i Finland, mener at de har god helse. Utdanningsnivået er også viktig: Med svekket helse og lite utdanning er det mer sannsynlig at man er mindre yrkesaktiv enn om man hadde høy utdanning.

 • Fortsatt store forskjeller i levealder i Oslo

  Det er store forskjeller i forventet levealder mellom bydelene i Oslo, og størst er de blant menn. Forskjellen i menns levealder bydelene imellom gikk likevel ned fra 10,7 til 8,8 år i perioden 2000-2011.

 • Sosialhjelp og arbeid – best utsikter for unge

  Over 40 prosent av 18-24-åringene som mottok sosialhjelp i 2008, hadde noe arbeid samme år. Blant 45-66-åringer var andelen under 20 prosent. Utsiktene til å få jobb for dem som slutter med sosialhjelp, er best for unge.

 • To ruvende skikkelser i norsk statistikk

  I september i år kunne Statistisk sentralbyrå markere jubileer for to av sine tidligere direktører: Anders Nicolai Kiær og Petter Jakob Bjerve har til sammen ledet SSB i halvparten av institusjonens 137-årige historie.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.