Samfunnsspeilet: 3/2017

På denne siden vil det utover høsten komme artikler om blant annet arbeidsinnvandring før og nå, konsumprisindeksen i forandring, kraftintensiv industri i Norge og mødres og fedres arbeidstid. 

 

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.