Samfunnsspeilet: 3/2014

I sommerutgaven kan du lese om innvandreres stemmegivning og om innvandrere som hverken jobber, studerer eller mottar ytelser. Les også om redusert skjemavelde for arbeidsgivere, om EUs energimål og om hvordan unge mennesker bor i Nord- og Sør-Europa.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (1.7 MB)

Artikler

 • Høye mål for fornybar energi

  I alt 20 prosent av energibruken i EU skal være fornybar i 2020. EU har satt individuelle mål for hvor stor andelen skal være i hvert av de 28 medlemslandene. Direktivet gjelder også for EØS, og dermed for Norge, som har fått et mål på 67,5 prosent.

 • Hva vet vi om innvandrere som verken jobber, studerer eller mottar ytelser?

  I 2011 hadde 16 prosent av innvandrerne i alderen 20-66 år svak tilknytning til arbeidsmarkedet, det vil her si at de verken jobbet, søkte arbeid, studerte eller mottok ytelser knyttet til fravær av arbeidsinntekt.

 • Alene, i samliv eller fortsatt i barndomshjemmet?

  Unge voksne i Europa er i ulik grad avhengige av økonomisk støtte fra foreldrene, og det avspeiles i hvordan de bor. I Norge flytter man mye tidligere fra barndomshjemmet enn unge italienere gjør, og norske kvinner og menn bor oftere alene.

 • Mindre skjemavelde, sikrere tall

  Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Én elektronisk melding fra arbeidsgiver vil erstatte dagens fem skjemaer.

 • Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet

  Ved stortingsvalget i 2013 stemte over 60 prosent av velgerne med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika på partier til venstre for midten. Sammenliknet med kommunevalget i 2011 er oppslutningen om Høyre i denne gruppen mer enn doblet.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.