Samfunnsspeilet: 3/2013

I årets tredje utgave av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese om hvordan det står til med norsk tannhelse, og om likestillingen i norske kommuner og regioner.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (1.6 MB)

Artikler

 • Hvor mange innvandrere er det – og blir det – i Norge?

  Siste framskrivninger av Norges befolkning, foretatt i 2012, viser ifølge hovedalternativet at det blir rundt 1,3 millioner innvandrere i Norge i 2050. Dette betyr at andelen innvandrere nesten fordobles - fra 11 prosent i 2012 til 20 prosent i 2050.

 • Likestilling – avhengig av hvor vi bor

  Hvordan står det til med likestillingen i norske kommuner og regioner? I SSBs indikatorer for kjønnslikestilling skårer Nord-Norge og Østlandet generelt høyt, mens Sørlandet, Vestlandet og Sør-Østlandet jevnt over kommer dårligere ut.

 • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

  Unge i aldersgruppen 16-30 år som verken er i jobb eller under utdanning, har dårligere helse enn sine jevnaldrende. Én av fem oppsøker psykolog eller psykiater, og mange sliter med ulike symptomer og plager i hverdagen. Det er flere som røyker daglig i denne gruppen, men de drikker ikke mer enn andre.

 • Å måle gjentatt kriminalitet – hvem, hva og når?

  Hvor høyt er tilbakefallet til kriminalitet i Norge? Tilbakefall blir målt på en rekke ulike måter og med svært forskjellige resultater. Tallene i vår undersøkelse varierer mellom 10 og 55 prosent, avhengig av hvordan gjengangerne blant lovbryterne er gruppert og analysert.

 • Korleis står det til med norsk tannhelse?

  I februar 2013 gav SSB ut ein rapport om udekt behov for tannlegetenester. Publikasjonen er den tredje i rekka av tannhelserapportar som SSB har publisert sidan 2010. Til saman kan ein seie at dei tre rapportane utgjer ein trilogi.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.