Samfunnsspeilet: 2011/1

I årets første utgave av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese mer om samlivskvalitet blant samboere og gifte, studenters inntekter, fattigdom blant innvandrere, samt vaksinering i Malawi.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Innvandrere blir værende i fattigdom

  Andelen fattige innvandrere gikk ned fra 19 til 12 prosent mellom 1993 og 2007, mens andelen fattige i befolkning for øvrig gikk ned fra 3 til 2 prosent.

 • Hvor mange barnebarn og når?

  73 prosent av mennene og 81 prosent av kvinnene født i årene 1940-1944 har så langt fått barnebarn.

 • Hvem er mest fornøyd med samlivet?

  Norge og Sverige er land der samboerskap har en lang historie, og der denne samlivsformen er mest utbredt.

 • Epidemisk nakenløping

  Nakenløpingen grenser opp mot lek og «practical jokes», men har også en alvorlig side, som vi skal se.

 • Hvem er hjemmearbeidende i dag?

  Om lag en av ti gifte/samboende kvinner i alderen 25-59 år er enten fulltids hjemmearbeidende eller jobber mindre enn 20 timer per uke.

 • God statistikk bidrar til at flere vaksineres

  God statistikk er et viktig styringsverktøy for å øke vaksinedekningen i utviklingsland.

 • Vernepliktige opp i vekt

  Norske vernepliktige har blitt nesten tre kilo tyngre de siste 15 årene.

 • Yrke - et viktig kjennemerke i folks liv

  «Hva jobber du med?» «Hva er ditt yrke?» «Jeg er rådgiver, jeg er dataingeniør, jeg er rørlegger, jeg jobber med regnskap». Dette er noe vi ofte snakker om når vi møtes for første gang.

 • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

  Stipend og lån fra Lånekassen utgjør en stadig mindre andel av norske studenters økonomi.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.