Samfunnsspeilet: 2010/4

Her kan du blant annet lese mer om likestilling i næringslivet, om at færre benytter kontantstøtteordningen, og om utviklingen innenfor voldskriminalitet de siste 25 årene.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Færre barn med kontantstøtte

  I denne artikkelen ser vi på utbredelsen av kontantstøttebruk blant 1- og 2-åringer med og uten innvandrerbakgrunn og hvordan utviklingen har vært over tid fram til 2009.

 • Menn fortsatt i førersetet

  Kvinner innehar nå 40 prosent av styrevervene i allmennaksjeselskapene.

 • Avislesing ikke lenger for alle

  Vi kjøper og leser aviser i mindre grad nå enn før. Samlet opplag går ned, og færre leser aviser regelmessig. Siden slutten av 1990-tallet har nedgangen vært størst blant de unge og de med lavest utdanning. Siden midten av 1990-tallet er Internett blitt en stadig viktigere kilde til oppdaterte nyheter. Men de fleste av oss fortsetter å lese papiraviser samtidig som vi leser aviser på nett. 70 prosent av oss abonnerte på avis i 2009. Gifte og samboende med barn abonnerer oftere enn enslige uten barn.

 • Det gode liv - men ikke livet ut

  Eventyrlyst, natur og friluftsliv og tilbud om bedre jobb er noen av grunnene til at folk flytter til Svalbard.

 • Mening, moral og vakre handlinger

  Hva er det gode liv? Spør du meg, ser jeg for meg en sandstrand og en liggestol, hvor jeg hygger meg med en paraplydrink i den ene hånden og en god bok i den andre.

 • Hva gjennomsnittet skjuler

  Gjennomsnittsberegninger forenkler et tallmateriale, men de kan også dekke over store forskjeller og ulikheter.

 • Regionale forskjeller i antall politistillinger

  Antall politistillinger er ulikt fordelt mellom landets 27 politidistrikter.

 • Nedgang i USA, økning i Sverige og Norge

  Flere innsatte i fengsel og flere og bedre politifolk fremheves i amerikansk forskning som de viktigste årsakene til at kriminaliteten har gått ned i USA.

 • Mange innvandrere digitalt ekskludert

  Nær halvparten av innvandrerne i Norge har svake digitale ferdigheter.

 • Mindre samsvar blant kvinner enn menn

  Norske kvinner og menn uttrykker gjennomgående likestilte holdninger til kjønnsroller. Samtidig har kvinnene fortsatt hovedansvaret for arbeidet hjemme, noe som gjelder husarbeid i større grad enn barneomsorg.

 • Nedgang i sosialhjelp blant flyktninger

  De siste årene frem til 2008 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere, og andelen for hele befolkningen sank fra 4 prosent i 2005 til 3 prosent i 2008. Blant innvandrerne ser vi også en nedgang i samme periode, fra 12 til 8 prosent.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.