Samfunnsspeilet: 2010/2

I årets andre nummer av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese om velgernes partibytter ved siste stortingsvalg, utviklingen i sykefraværet siden 2001, levekår blant homofile og lesbiske og om ulønnet omsorgsarbeid.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Helse - flere velger alternativt

  Flere søker hjelp mot helseplager hos alternative behandlere, men de bruker samtidig konvensjonelle helsetjenester.

 • Flere studenter, færre unge bruder

  At innvandrernes barn strømmer til universiteter og høyskoler, er etter hvert godt kjent. Færre vet at det blir stadig mindre vanlig med «ekteskapsinnvandring» til denne gruppa.

 • Trenden er brutt - færre skifter

  Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen.

 • Den "vanskelige" identiteten

  Homofile, lesbiske og bifile har oftere symptomer på svekket psykisk helse enn heterofile.

 • Livet - drøm eller virkelighet?

  Menneskets største feiltakelse er «å tro at det lever, mens det i realiteten bare har falt i søvn på livets venteværelse».

 • Uendret sykefravær siden 2001

  Sykefraværet har økt sterkt i løpet av 2009, men sammenligner vi med 2001, ligger det totale sykefraværet omtrent på samme nivå.

 • Et glemt kapittel i vår demokratihistorie

  Oppmerksomheten rundt direkte demokrati i Norge har vært rettet mot de seks landsomfattende folkeavstemningene. De lokale folkeavstemningene har derimot kommet i skyggen av disse.

 • Uførhet er mer enn bare helse

  Det å definere seg selv som ufør eller ute av stand til å arbeide er sammensatt.

 • Dobbeltarbeidende seniorer

  Økt levealder gjør at stadig flere har og får omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid, og de fleste er kvinner.

 • Mot normalt: om gjennomsnittet

  Ved siden av prosenter er nok gjennomsnittet det statistiske begrepet de fleste kjenner til og føler seg fortrolige med.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.