Samfunnsspeilet: 2009/4

Årets fjerde utgave av Samfunnsspeilet presenterer artikler om blant annet høstjakta, norske husholdningers forbruksmønster sammenliknet med andre land i Europa, kvinners arbeidstid og livet etter soning.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Hver femte mann er jeger

  Jakt er mange menns store høsteventyr, men også kvinner opplever urgleden ved å ferdes i naturen for å nedlegge et dyr.

 • På Europa-toppen i bilutgifter

  Forbruket i norske husholdninger er ikke høyest i Europa, men vi er blant ti på topp. Vi ligger derimot på førsteplass i hvor mye vi bruker på bil og annen transport.

 • Hva får vi igjen for skattepengene?

  Hvor mye koster staten? Hvordan blir pengene brukt på ulike samfunnsområder?

 • Er kvinner fornøyd med arbeidstiden sin?

  Tidligere forskning fra mange land tyder på at langt flere kvinner ønsker å jobbe mindre, ikke mer enn det de gjør. Dette støttes ikke av våre analyser basert på nyere AKU-data.

 • «Drikfældighed blandt arbeidsklassen er desværre almindelig»

  Offentlige tjenestemenn på 1800-tallet la ofte ikke fingrene imellom når de skulle beskrive alkoholforbruket eller sedelighetstilstanden i sine distrikter i offisielle statistiske publikasjoner.

 • Forholdsvis: lettere å sammenlikne

  Et forholdstall beskriver forholdet mellom to tall, og beregnes ved at det ene tallet divideres med det andre.

 • Mer "norske" enn eldre innvandrere?

  Unge med innvandrerforeldre og oppvekst i Norge, er like aktive på arbeidsmarkedet og tar like mye utdanning som unge for øvrig.

 • Livet etter soning - hindrer arbeid tilbakefall?

  Innsatte som hadde jobb da de ble løslatt fra fengselet, havnet sjeldnere bak murene igjen enn de uten jobb. En fjerdedel av dem som slapp ut fra fengsel i 2003 var sysselsatt ved løslatelsen. Blant dem som ikke var det, fikk over 40 prosent en jobb innen utgangen av 2006. Få påbegynte utdanning eller kom på uføretrygd. Om lag en fjerdedel av alle løslatte havnet innenfor fengselsmurene igjen innen utgangen av 2006.

 • Trær og det gode liv liv?

  Forskning tyder på at nærheten til trær og andre former for natur har en positiv innvirkning på helse og livskvalitet.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.