Samfunnsspeilet: 2009/3

Årets tredje utgave av Samfunnsspeilet presenter artikler om blant annet barnets kjønn, valgdeltakelse blant de eldste, dødelighet og sosiale forskjeller og utviklingen på arbeidsmarkedet.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.