Samfunnsspeilet: 2009/1

I årets første utgave av Samfunnsspeilet presenteres artikler om skilte foreldre og voksne barn, vennskap, samlivsetablering, sosial kontakt og ensomhet og eldre i arbeidslivet.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.