Samfunnsspeilet: 2008/5-6

I årets siste utgave av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese om sosiale indikatorer for 2008, at Norge er på ellevte plass i utdanning, sosial og politisk deltakelse og hva som skjer med helsen vår midt i livet.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.