Samfunnsspeilet: 2008/3

Denne utgaven av Samfunnsspeilet inneholder blant annet artikler om forbruksundersøkelsen på Svalbard, begrepene i innvandringssatistikken og familieetableringer ut fra sosioøkonomiske ressurser.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Hva drømmer vi om

  De fleste spillefilmer er kostbare. En gjennomsnittlig Hollywood-produksjon har et budsjett på millioner av dollar. Men det er noen «filmer» som er enklere å lage enn andre, nemlig de vi produserer inne i hodene våre hver natt.

 • Tryggere, men kanskje kjedeligere

  Risikoen for at et lite guttebarn skal dø i en ulykke er i dag om lag en niendedel av hva den var i 1950- og 1960-årene. Også for jenter er risikoen sunket dramatisk.

 • Leger på lager

  Ingeniører som kjører drosje. Leger som jobber på lager. Jurister som gjør rent. Historiene om godt utdannede innvandrere i yrker de er overkvalifisert for, er mange.

 • Godt klima for forbruk i Longyearbyen

  Folk bruker stadig mer penger, både på fastlandet og på Svalbard.

 • Lever de med tynn lommebok «over evne»?

  Lavinntektsgruppen har en levestandard som ligger nærmere den vanlige husholdning, men det skyldes neppe at de tar opp forbrukslån.

 • Er det plass til mødre i det nye arbeidslivet?

  En ny studie viser at kvinner er underrepresentert i det nye, kunnskapsbaserte arbeidslivet, men at det å ha barn i disse yrkene ikke utgjør et større hinder for kvinners deltakelse enn i andre yrker.

 • 23 eller 38 prosent single?

  I Aftenposten kunne vi 16. januar 2001 lese at en forsker kritiserte Statistisk sentralbyrå for å over-drive antallet og andelen «single husstander».

 • Springbrett for integrering

  Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.