Samfunnsspeilet: 2008/1

I årets første utgave av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese artikler som omhandler narkotikakriminalitet, likestilling, verdiundersøkelsen 2007 og innvandrernes levekår.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.