Samfunnsspeilet: 2006/4

Dette nummeret av Samfunnsspeilet er i sin helhet viet artikler om innvandring og innvandrere. Samfunnsspeilet hadde også i 2001 (nummer 2) et slikt spesialnummer, og det er gjort mange nye arbeider siden den gang. Også i dette nummeret er alle bidragsytere knyttet til Statistisk sentralbyrå (SSB). Mye av dette arbeidet har sitt grunnlag i oppdrag vi har tatt for innvandringsmyndighetene og andre departementer og for Norges forskningsråd, og noen artikler er et resultat av arbeid som gjøres for å utvikle vårt statistikkgrunnlag.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.