Samfunnsspeilet: 2006/3

Denne utgaven av Samfunnsspeilet inneholder artikler som omhandler valgundersøkelsen 2005, den globale fattigdommen og økonomisk velferd blant foreldre som ikke bor sammen. I tillegg kan du lese mer om utfordringene tilknyttet til folketellingene.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.