Samfunnsspeilet: 2006/2

I denne utgaven av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese mer om hvor bærekraftig den nordiske familiepolitiske modellen er, utviklingen av levekårene i Oslo indre øst, mediebarometeret fra 2005 og lavinntekt i Europa.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.