Samfunnsspeilet: 2005/6

I årets siste utgave av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese at de nybakte foreldrene velger fars navn og at det er klare geografiske forskjeller i levealder mellom bydeler i Oslo. I tillegg kan du lese mer om Duracell forskeren Erling Røed Larsen.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Klare geografiske forskjeller i levealder mellom bydeler i Oslo

  Folk som bor i ytre Oslo vest blir vesentlig eldre enn særlig de som bor i de indre østlige bydelene.

 • Duracell-økonomen

  Høy profil, produktivitet og popularitet, kjennetegner SSB-forsker Erling Røed Larsen.

 • Mindre til oppvarming enn tidligere antatt

  Nye analyser viser at en betydelig lavere andel av strømforbruket i hjemmene går til boligoppvarming enn det vi har trodd før, og at denne andelen varierer mye mellom år på grunn av variasjoner i utetemperaturer og energipriser.

 • I familiefasens vold

  Unge mennesker er mest utsatt for vold og trusler om vold.

 • Det blir gjerne fars etternavn

  Selv om nordmenns navneønsker varierer med bosted og utdanning, tyder resultatene fra denne undersøkelsen på at de nybakte foreldrene velger fars navn.

 • Partnere skiller seg oftest

  Lesbiske partnere skiller seg oftere enn homofile partnere, og personer som lever i registrerte partnerskap skiller seg oftere enn gifte.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.