Samfunnsspeilet: 2005/3

I årets tredje utgave av Samfunnsspeilet kan du lese at en ikke ubetydelig andel av den norske befolkningen ikke har råd til tannlege. Utgaven inneholder også artikler om den norske befolkningens tallforståelse og voksnes bruk av PC og Internett.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.