Samfunnsspeilet: 2004/6

I årets siste utgave av Samfunnsspeilet presenteres artikler om blant annet boligmarkedet i Oslo, næringslivets kvinner, innvandrernes pengeoverføringer til hjemlandet, samt kontantstøtten og mødres arbeidstilbud.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Fra tallsnekrer til riksmekler

  Etter nesten 40 år i statistikkens tjeneste, venter jobben som riksmeklingsmann på SSB-sjef Svein Longva.

 • Mer likedelt med ulik arbeidstidsordning?

  På tross av omfattende reformer og en offentlig målsetting om økt likedeling av husholdsarbeid, er det fortsatt slik at mor bruker langt mer tid på både husarbeid og barneomsorg enn far.

 • Internettavisene demper nedgangen i lesing av papiraviser

  Det ser ikke ut til at den enkle tilgjengeligheten til aviser via Internett har ført til at flere leser aviser totalt sett, den har heller vært med på å dempe nedgangen blant de leserne som i størst grad har "sviktet" de trykte avisene.

 • Innvandrere prioriterer å sende penger til familien

  Omkring hver tredje ikke-vestlige innvandrer i Norge sender regelmessig penger til
  familie i opphavslandet.

 • Hvem gjør mest hjemme? Hva sier mor og hva sier far?

  I denne artikkelen sammenligner vi mødres og fedres beskrivelser av hvordan de fordeler oppgavene hjemme.

 • Hvor er kvinnene i næringslivet?

  En av tre som i dag etablerer enkeltpersonforetak er kvinner.

 • Inngangsbilletten øker mest

  Massemedias jevnlige rapporteringer om gjennomsnittspris per kvadratmeter viser at boligprisene har økt drastisk, men sier lite om ulike boligsegmenters prisutvikling.

 • Større virkninger på lengre sikt

  Da kontantstøtten ble evaluert, var hovedkonklusjonen at den var en stor reform med små virkninger.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.