Samfunnsspeilet: 2004/3

I denne utgaven av Samfunnsspeilet kan du lese at akademikere lever lengst, at norske tenåringsmødre har dårlige levekår, om forskjellene i ekteskapsmønstre hos norske innvandrere og at stadig flere nordmenn søker lykken med utenlandske ektefeller.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.