Samfunnsspeilet: 2004/2

I årets andre utgave av Samfunnsspeilet kan du lese mer om årsakene til småkommunenes motstand til kommunesammenslåinger. Det presenteres også artikler om hva som bestemmer boligprisene, integrering av flyktningkohorter og foreldreansvar, daglig omsorg og samvær.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.