Samfunnsspeilet: 2004/1

I årets første utgave av Samfunnsspeilet kan du lese om den norske eldrebølgen, om risikoer tilknyttet trafikken i Norge, kvinners yrkesdeltakelse og arbeidsledighet blant ungdommer i Europa. I tillegg kan du lese mer om klima og klimapolitikk i Norge og Europa.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.