Samfunnsspeilet: 2003/6

I årets siste utgave av Samfunnsspeilet kan du lese mer om hvilke levekår som gjemmer seg bak fattigdomsdefinisjonen, og at fattigdom i Norge arter seg på mange måter. I tillegg inneholder dette Samfunnsspeilet artikler om likestillingen på arbeidsmarkedet, de sosiale skillene i barn og unges mediebruk og årsaker til at så få alenemødre jobber.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.