Samfunnsspeilet: 2003/5

I denne utgaven av Samfunnsspeilet kan du lese at de aller fleste fikk den fastlegen de ville ha, om hvilke fedre som tar fødselspermisjon og om familieverntjenesten.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.