Samfunnsspeilet: 2003/1

I nær 20 år har SSB spurt nordmenn over 15 år om de har vært utsatt for vold og trusler. Vi finner ikke noe holdepunkt for at flere nordmenn er voldsutsatte i dag enn for 20 år siden. Dette kan du lese mer om i årets første utgave av Samfunnsspeilet. I tillegg inneholder utgaven artikler om valget av myntenhet og samboerskap ved tusenårsskiftet.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Dagligdags og uutforsket

  Annenhver av oss har egen erfaring fra samboerskap. Langt færre, knapt hver femte, er samboere her og nå. De fleste av dagens samboerskap er ekteskapsliknende i betydningen av at de enten har vart i to år eller at det er felles barn med i bildet.

 • Bør vi erstatte kronen med euro?

  Valget av myntenhet er viktig for norske husholdninger og bedrifter. Om vi i Norge skal bruke krone eller euro, avhenger av vekten vi legger på ulike hensyn.

 • Hvorfor sparer de eldre så mye?

  Nye data for husholdningers sparing viser at de eldre sparer mer enn vi kan forvente ut fra tradisjonell økonomisk teori.

 • Statistikk avslører folkemord

  1. juni 2000 vitnet SSB-forskeren Helge Brunborg for krigsforbryterdomstolen i Haag.

 • Siktede for narkotikaforbrytelser, 2001

  Dette kartet viser hvordan bostedet til de siktede for narkotikaforbrytelser varierer mellom de ulike fylkene i Norge.

 • Vold og trusler i 20 år

  Nesten 20 år og seks levekårsundersøkelser tilsier at i overkant av 5 prosent av den voksne befolkningen årlig blir utsatt for vold og trusler.

 • Narkotika, kontroll og bruk

  For 35 år siden dukket begrepet "narkotika" opp i kriminalstatistikken.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.