Samfunnsspeilet: 2002/3

Politiet er mest avgjørende i rettssystemetog ulovlig befatning med rusmidler er prioritert. Dermed er det anmeldelser som inneholder narkotikaforbrytelser og promillekjøring som oftest blir oppklart og dømt. Mange volds- og seksualforbrytelser henlegges eller den antatte forbryteren frifinnes. Dette går fram av en av artiklene i ny utgave av Samfunnsspeilet. Andre artikler inkluderer resultater fra folke- og boligtellingen 2001 og skilsmisser blant registrerte partnere.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.