Samfunnsspeilet: 2002/1

Dette nummeret av Samfunnsspeilet er i all hovedsak viet artikkelserien Norge i verden. Serien kom i stand som en følge av behovet for å sette søkelys på internasjonal sammenlignbar statistikk.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Høy andel mobil- og nettbrukere i norden

  Andelen av befolkningen som bruker mobiltelefon og Internett er større i Norge og Norden enn i EU.

 • Den globale fruktbarheten på vei ned

  Kvinnene i verden får i dag gjennomsnittlig to barn mindre enn de gjorde for bare noen tiår siden. Norske kvinner får gjennomsnittlig ett barn mindre enn de gjorde på 1960-tallet.

 • Eget hus og hage

  Nordmenn bor i større grad enn andre europeere i de minst kollektive boligformene slik som enebolig, rekkehus og tomannsboliger.

 • Nordmenn på flyttetoppen

  Nordmenn flytter hyppigere enn de fleste andre europeere.

 • Europeisk kinorenessanse

  I 1990-årene har det vært en renessanse for kinobesøk i Europa, besøkstallene økte med 40 prosent fra 1990 til 1999. Denne trenden har fortsatt inn i det nye århundret, fra 1999 til 2000 økte kinobesøkene med nesten 5 prosent.

 • Finnene skiller seg hyppigst

  Finland topper Europa-listen over skilsmisser per 1 000 gifte.

 • Byråets bistandsminister

  Med fortid i Verdensbanken og 50-60 reisedager i året leder Bjørn K. Wold en virksomhet som kanskje ikke så mange kjenner til.

 • Over dobbelt så mange utenlandsstudenter

  Antallet nordmenn som studerer i utlandet har økt med over 100 prosent siden 1990.

 • Norsk dødelighet blant de ti laveste i verden

  Levealderen i 2000 var den høyeste noen gang i Norge, 81,4 år for kvinner og 76,0 år for menn - begge blant de ti høyeste i verden.

 • Noreg - verdsmeister i likestilling

  Noreg kjem godt ut av internasjonale samanlikningar i likestilling mellom kvinner og menn.

 • Fra Kari og Ola til Sara og Thomas

  "Import" av utenlandske fornavn er ikke noe nytt fenomen.

 • Norge på topp for første gang

  I 2001-utgaven av Human Development Report kom Norge for første gang på topp på den internasjonale levekårsindeksen Human Development Index (HDI).

 • "Halve Norge" har sagt ja

  Om lag 1 757 000 nordmenn hadde inngått ekteskap per 1. januar 2000, dette utgjør om lag 50 prosent av den voksne befolkningen.

 • Likestilling i nord - og blant de unge

  I de fleste vesteuropeiske land er andelen dagligrøykere nå synkende.

 • Store flyttestrømmer - strikse mottakerland

  Mange av de store landene i Europa har mange flere innvandrere i forhold til folketallet enn det Norge har. Men det er også land som har færre.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.