Samfunnsspeilet: 2001/5

Denne utgaven av Samfunnsspeilet tar for seg den 21. folke- og boligtellingen som skal gjennomføres den 3. November 2001. Denne utgaven inneholder også artikler om blant annet pleie- og omsorgstjenestene, åpenhet rundt psykiske lidelser og indeksen fir levekårsproblemer, 2000.

 

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Indledende bemærkninger

  Befolkningsstatistiken og særlig den Del af samme, der beskjæftiger sig med Folketællingerne, er den vigtigste Gren af den hele Statistik.

 • Pleie- og omsorgstjenestene - bedre enn sitt rykte?

  Handlingsplanen for eldreomsorgen ble godkjent i statsråd i 1997. Planen inneholder konkrete satsningsområder innenfor pleie- og omsorgstjenestene i perioden 1998-2001, men fortsatt preges nyheter om tjenestene gjerne av oppslag som "Pleietrengende ligger alene 15 timer i døgnet" og "Eldre låses inne".

 • Større åpenhet om psykiske lidelser

  Utbrenthet, depresjoner, spiseforstyrrelser, aldersdemens, angst og fobier — psykiske lidelser kommer i mange former og symptomene kan være diffuse.

 • Det skal holdes en folke- og boligtelling i november år 2001

  Det er elleve år siden sist den ble holdt, det er 232 år siden første gang og denne gangen blir trolig den siste. Vi snakker selvsagt om folke- og boligtellingen.

 • ...men den statistikk-topografiske tradisjon var ikke død

  Samfunnsspeilet presenterer her et utdrag fra boka "Faktisk talt, Statistikkens historie i Norge", som handler om et meget spesielt prosjekt som tok mye tid og oppmerksomhet i tiden omkring opprettelsen av Det Statistiske Centralbureau.

 • Indeks for levekårsproblemer, 2000

  Indeksens formål er å belyse forskjeller mellom kommuner i utbredelsen av sosiale problemer.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.