Samfunnsspeilet: 2001/4

Denne utgaven av Samfunnsspeilet er et temanummer med sosiale indikatorer fra 1980-2001. Her kan du lese artikler som omhandler blant annet barns levekår før og nå, likestilling og høykonjunkturer på boligmarkedet. I tillegg inneholder dette Samfunnsspeilet et intervju med tallenes trollmann og forskningssjef i Statistisk Sentralbyrå 1953-1984, Odd Aukrust.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Hvor lenge vil det gode arbeidsmarkedet vare?

  Sysselsettingen er høy og arbeidsledigheten er lav, men svakt økende. Like fullt ligger vi svært godt an når vestlige land skal kappes om hvem som har lavest ledighet.

   

 • Likestilling i ujamnt tempo

  På nokre felt har det gått fort: Kvinnene har ført an i utdanningsrevolusjonen, og deira yrkesdeltaking har auka dramatisk dei siste tiåra.

 • Det er da de unge etablerer seg

  Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang, ville se sin sjanse til en rimelig "inngangsbillett".

 • Det gode liv - før eller etter tidligpensjonering?

  Hvorvidt pensjonering oppleves som et gode eller onde har vært tema innen sosialpsykologisk forskning om overgangen arbeid - trygd.

 • Tallenes trollmann

  Odd Aukrust har preget Statistisk sentralbyrå i nesten 50 år fra han ble ansatt som byråsjef ved nasjonalregnskapskontoret rett etter krigen.

 • Barns levekår før og nå

  Færre barn har gifte foreldre, og flere barn opplever samlivsbrudd.

 • Blir du sykere hvis du får tenkt deg om? - på leting etter metodeeffekter i en undersøkelse om levekår

  Om et spørsmål er stilt på telefon eller ved besøk, vil av og til påvirke hvilke svar som blir gitt. Det samme gjelder om spørsmålet er stilt fra et sentralt telefonkorps eller av en intervjuer som ringer hjemmefra. Det viser seg at folk sier at de har flere sykdommer når en intervjuer er på besøk, enn de gjør når han ringer. Hvorfor er det sånn?

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.