Samfunnsspeilet: 2/2016

I dette nummeret blir Norge sammenlignet med andre europeiske land både når det gjelder tillit til viktige samfunnsinstitusjoner og befolkningens utdanning. Les også blant annet om overkvalifiserte innvandrere og hvor lenge ulike yrkesgrupper lever.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2.2 MB)

Artikler

 • Innsatt og utsatt

  Innsatte i norske fengsler har før de fengsles dårligere levekår enn den øvrige befolkningen . Mange lever et økonomisk usikkert liv og har boligproblemer. Dette kan ha konsekvenser for hvordan de vil klare seg i samfunnet når de blir løslatt.

 • Hver fjerde innvandrer overkvalifisert i jobben?

  Flere innvandrere enn resten av befolkningen mener de er overkvalifiserte for jobben sin. Det gjelder 23 prosent av de sysselsatte innvandrerne, men 13 prosent av de sysselsatte uten innvandrerbakgrunn.

 • Nordmenn på tillitstoppen i Europa

  Nordmenn har generelt større tillit til politiske institusjoner enn andre europeere har. Det er politiet som nyter størst tillit i Norge, etterfulgt av rettsvesenet og Stortinget. Frp-velgerne uttrykker minst tillit til politiske institusjoner.

 • Norge bedre enn EU-snittet på fem av åtte utdanningsmål

  EU har satt 8 mål for utdanning frem mot 2020. Variasjonen mellom EU-landene er stor. Norge skårer bedre enn EU-snittet når det gjelder blant annet barnehage, lesing og utdanningsnivå. Norske ungdommer har derimot problemer i regning og naturfag.

 • Høy utdanning og godt arbeidsmiljø bidrar til et langt liv

  Den som har et yrke som krever lang utdanning, ser ut til å leve lenger enn gjennomsnittet. Enkelte yrker med lavere utdanningskrav har store arbeidsmiljøproblemer. De som utsetes for kjemiske miljøbelastninger, har størst sjanse for å få redusert levetid.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.