Samfunnsspeilet: 2/2015

I sommerutgaven kan du lese om valgdeltakelse ved europeiske lokalvalg, forsøk med gratis kjernetid i barnehager, oppløsning av samboerskap, SSBs bistand med statistikkproduksjon i u-land og hvordan straff av unge lovbrytere endret seg de siste årene.

 Versjon for nettbrett

Åpne og les tidsskriftet i PDF (3.7 MB)

Artikler

 • Bak Sverige og Danmark i valgdeltakelse

  Valgdeltakelsen i lokalvalg har hatt en synkende tendens i det meste av Europa de siste tiårene. For fire år siden gikk imidlertid valgdeltakelsen i Norge opp, fra 62 til 65 prosent. Vi ligger likevel langt bak de andre skandinaviske landene.

 • Skjøre samboerskap uten barn

  Samboerpar uten barn løper en større risiko for at samlivet tar slutt enn de som har barn sammen. I perioden 2005-2013 gikk hvert tredje samboerskap uten barn i oppløsning, mot hvert femte der det var felles barn. Antall barn har også betydning.

 • Gratis barnehagetid – et vellykket forsøk?

  Barnehagebruken blant barn med innvandringsbakgrunn har økt 15 prosent etter at fem Oslo-bydeler begynte å tilby fire- og femåringer gratis kjernetid i barnehagen. Barn med slik bakgrunn i bydeler med gratisordning lærer lettere å lese og regne.

 • Statistikk som samfunnsbistand

  I mange utviklingsland dekker nasjononal statistikk store og viktige samfunnsområder dårlig. Derfor mangler politikerne pålitelig og solid faktakunnskap. I over 20 år har SSB bistått andre statistikkontorer med å bedre statistikken, særlig i Afrika.

 • Markant skifte i straff av ungdom

  I løpet av 10 år er samfunnsstraff blitt mest brukte reaksjon mot unge ved alvorlige lovbrudd, og færre fengsles. I aldersgruppen 15-17 år var hver tredje straffereaksjon i 2013 betinget: Ungdommene slapp videre straff hvis de overholdt en avtale.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.