Samfunnsspeilet: 2/2013

I årets andre utgave av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese om at unge savner mer kontakt med venner og om interessen for økologisk mat. Vi presenterer også tall for sysselsetting i Skandinavia.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (7.6 MB)

Artikler

 • Unge har mer fritid - men savner samvær

  Dagens 16-19-åringer bruker mer tid på utdanning og mye mindre på inntektsarbeid enn unge gjorde for 40 år siden. De har fått mer fritid som gjerne brukes til nyere medier. Færre har sosialt samvær på fritiden, og unge er mindre utendørs enn de voksne.

 • Innvandrere i bygd og by

  Det bor innvandrere i alle landets kommuner. De fleste innvandrere foretrekker å bo sentralt, men forskjellene i bosetting mellom ulike grupper er store.

 • Utdanningsnivå er viktigere enn bakgrunn

  Den fullførte utdanningen har mye å si for om unge er i arbeid eller fortsetter å utdanne seg. Forskjellen mellom unge med innvandrerbakgrunn og majoriteten er relativt liten når utdanningen er på samme nivå, viser tall for de skandinaviske landene.

 • Deltidsarbeid - blir forskjellene utjevnet?

  De siste 30 årene er forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder hvor mange som er yrkesaktive, langt på vei blitt utlignet. Tilsvarende utjevning har ikke skjedd i arbeidstid. 41 prosent av kvinner arbeider deltid, mot 13 prosent menn.

 • Interessa for økologisk mat aukar

  Stadig meir økologisk mat blir selt i Noreg. Sidan 2006 har omsetnaden i daglegvarehandelen auka med 142 prosent. Men Noreg har det lågaste omfanget av økologisk matproduksjon i Norden. 3,5 prosent av mjølka og 0,9 prosent av kjøtet var økologisk i 2012.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.