Samfunnsspeilet: 1/2015

SSB-tidsskriftet Samfunnsspeilet er visuelt fornyet. I årets første utgave kan du blant annet lese mer om geografiske forskjeller i strømpriser, matvareindustriens rolle som arbeidsgiver og verdiskaper, fødselsnummerets 50-årige historie, samt helseforskjeller mellom Vest- og Øst-Europa.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (1.7 MB)

Artikler

 • Vil landene i øst ta igjen landene i vest?

  25 år etter Berlinmurens fall er det fortsatt et skille i levekår mellom «Øst» og «Vest». De østlige og sentraleuropeiske landene i Europa ligger bak de vestlige landene i satsing på helsevesen, forventet levealder, spedbarnsdødelighet og økonomisk velstand.

 • Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

  71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller i opplæring i 2014. En femtedel av denne gruppen var i samme situasjon sammenhengende i fem år, og rundt en tredjedel var antakelig forsørget av familien.

 • Matvarer – en stor og viktig norsk industri

  Næringsmiddelindustrien bidro med 17 prosent av industriens samlede verdiskapning i 2012. 20 prosent av alle ansatte i industrien jobbet med bearbeiding og produksjon av mat.

 • 50-årsjubilant med behov for oppgradering

  Fra 2029 vil vi begynne å gå tom for nye identifikasjonsnummer. Tiden er derfor moden for en modernisering av fødselsnummeret som vil gi mer korrekt kunnskap om befolkningen.

 • Strømprisen avhengig av hvor man bor

  Mellom 2009 og 2013 var strømprisene lavest for husholdninger i Finnmark, mens husholdningene i Nord-Trøndelag måtte betale mest.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.