Samfunnsspeilet: 1/2014

I denne utgaven kan du lese om at både energibruken og produksjonen øker, flere alenemødre er avhengige av sosialhjelp, guttene leser fortsatt Donald Duck, det religiøse Norge er i endring, og færre går til gudstjentenste.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2.6 MB)

Artikler

  • Donald Duck holder fast på guttene

    Mens tegneseriebladene var en svært viktig del av barn og unges fritid på 1950-, 1960- og 1970-tallet, har Internett og elektroniske spill nå i stor grad tatt over. Likevel leser godt over 40 prosent av guttene tegneserieblader ukentlig.

  • Energibruken øker – økonomien vokser mer

    Norske virksomheter bruker stadig mer energi i produksjonen, økningen har vært på 5,4 prosent fra 2000 til 2012 sett under ett. Samtidig øker norsk produksjon enda mer, veksten har vært på 30 prosent i samme tidsperiode.

  • Flere alenemødre avhengige av sosialhjelp

    Færre personer lever av sosialhjelp nå enn for ti år siden, men for enslige mødre, som utgjør 12 prosent av alle mottakere, går det motsatt vei. Stadig flere i denne gruppen har sosialhjelp som hovedinntekt, viser tall for 2002-2012.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.